16:57 07/03/2012
Phú Yên là tỉnh nằm thuộc vùng văn hóa Nam Trung bộ, và là tỉnh nằm ở phía nam trong chuỗi liên kết 7 tỉnh thuộc Vùng duyên hải miền Trung.