17:07 07/03/2012
Trong giai đoạn 2007 - 2010, tốc độ tăng GDP bình quân đạt 12.5%/năm, GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) từ 8,8 triệu đồng/người năm 2007 tăng lên 15,8 triệu đồng/người năm 2010. Tỉ lệ huy động GDP vào ngân sách nhà nước tăng bình quân 18,04%/năm.
 
17:04 07/03/2012
Lịch sử hình thành của tỉnh được đánh dấu từ năm 1597, khi Lương Văn Chánh đưa dân từ các vùng Thanh - Nghệ và Thuận - Quảng đến khẩn hoang lập ấp, tạo dựng cơ nghiệp ở vùng đất Trấn Biên. Đến năm 1611, phủ Phú Yên chính thức ra đời. Với một vị trí chiến lược quan trọng, vào thế kỷ XVIII Phú Yên là nơi đối đầu quyết liệt giữa nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn.
 
16:57 07/03/2012
Phú Yên là tỉnh nằm thuộc vùng văn hóa Nam Trung bộ, và là tỉnh nằm ở phía nam trong chuỗi liên kết 7 tỉnh thuộc Vùng duyên hải miền Trung.