20/03/2012
11:13 20/03/2012

Vận động học viên đến lớp học bổ túc văn hóa là một trong những nhiệm vụ khó khăn của công tác phổ cập giáo dục phổ thông. Nhờ làm tốt nhiệm vụ này, trong 10 năm (2001 - 2011), công tác phổ cập giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thời tiết
Tin mới
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều
5.100 lượt xem - 20.03.2012 : 11:13p