20/03/2012
10:51 20/03/2012

Phát triển đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao vừa là nhu cầu cấp thiết, vừa là một giải pháp chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Phú Yên trong thời kỳ hội nhập.

Thời tiết
Tin mới
16:32 15/03/2012
Nghị quyết của Ðảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 15 nhiệm ...
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều