05/01/2015
14:54 05/01/2015

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phú Yên đã đạt được thành tựu đáng kể trên nhiều mặt; tuy nhiên, ngành Nông nghiệp vẫn còn một số mặt hạn chế. Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển, cần bổ sung một lực lượng trí thức đủ chuyên môn, nhiệt huyết.

Thời tiết
Tin mới
11:25 20/03/2012
Theo đánh giá của ngành GD - ÐT Phú Yên, sau hơn ...
11:17 20/03/2012
UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt Đồ án ...
11:13 20/03/2012
Vận động học viên đến lớp học bổ túc văn hóa là ...
11:09 20/03/2012
Theo Sở GD - ĐT Phú Yên, đến nay toàn tỉnh có 94 trường học đạt chuẩn quốc gia. Bậc học có số trường đạt chuẩn quốc gia nhiều nhất là tiểu học với 65/173 trường, tiếp theo là THCS với 17/105 trường, mầm non: 11/134 trường, THPT: 1/31 trường. Theo đánh giá của Sở GD - ĐT, phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh chậm so với kế hoạch đã đề ra.
11:02 20/03/2012
Theo Sở GD - ĐT Phú Yên, đến nay toàn tỉnh có 87 thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 17 thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia so với năm học 2010 - 2011. Trong đó, bậc tiểu học có 63 thư viện, tăng 15 thư viện; bậc trung học có 24 thư viện, tăng hai thư viện đạt chuẩn quốc gia.
10:51 20/03/2012
Phát triển đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao vừa là nhu cầu cấp thiết, vừa là một giải pháp chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Phú Yên trong thời kỳ hội nhập.
16:32 15/03/2012
Nghị quyết của Ðảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 15 nhiệm kỳ 2011 - 2015 xác định phát triển nguồn nhân lực, (trong đó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao) là một trong ba nhiệm vụ có tính đột phá để đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Trên cơ sở đó, tỉnh Phú Yên tập trung triển khai các giải pháp xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực một cách toàn diện, có chất lượng, nhằm đáp ứng kịp thời sự nghiệp CNH, HÐH.
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều
7.015 lượt xem - 20.03.2012 : 11:25p
5.314 lượt xem - 20.03.2012 : 11:17p
4.126 lượt xem - 20.03.2012 : 11:13p
3.440 lượt xem - 20.03.2012 : 11:09p
7.774 lượt xem - 20.03.2012 : 11:02p
3.341 lượt xem - 20.03.2012 : 10:51p