13/12/2011
15:31 13/12/2011

Nhất phiến sơn đầu thạch

Cao quyền xuất bích tiêu

Phân cương Hán  lập trụ

Trú tất Ðường bình lưu

Cổ triện bạch vân ám

Thần công thanh sử phiêu

Lặc bia nhãn hà khí

Thời tiết
Tin mới
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều
4.172 lượt xem - 13.12.2011 : 15:31p